Šviesoforo signalai visada yra išdėstyti vienoda tvarka

Vairuotojas, kuris nesilaiko kultūringų vairavimo taisyklių, dažnai šia išimtimi netinkamai naudojasi. Pamatęs iš tolo degant geltoną šviesoforo signalą, užuot sustojęs prieš perėją, bando pervažiuoti sankryžą. Nieko nuostabaus, kad sankryžoje ji užklumpa raudonas signalas su visomis iš to išplaukiančiomis nemaloniomis pasekmėmis.

Vairuotojas, važiavęs, esant žaliam šviesoforo signalui, ir pamatęs, kad jis pasikeitė geltonu, neturi stengtis būtinai sustabdyti automobilį prieš perėją, nes, staigiai stabdant, gali susidaryti sunki situacija užpakalyje važiuojantiems vairuotojams. Tuo atveju reikia pervažiuoti pėsčiųjų perėją ir sustoti čia pat už jos. Perėja išdėstyta tokiu būdu, kad tarp jos ir pačios sankryžos yra paliekama kelio dalis (vairuotojai ją vadina „kišene“), kurioje telpa nedidelis automobilis.

Šviesoforo signalai visada yra išdėstyti vienoda tvarka. Tai turi didelę reikšmę daltonikams. Pagal šviesoforų signalų vietą jie nustato įjungto signalo reikšmę.

Po šviesoforu gali būti rodyklė, nurodanti eismo kryptį dešinę. Rodyklė įjungiama per tam tikrą laiko tarpą, įsijungus raudonam šviesoforo signalui, ir išsijungia kartu su juo. Kaip žinome, rodyklė leidžia sukti dešinėn, degant raudonam šviesoforo signalui. Tačiau tam reikia dviejų sąlygų: turi būti įjungtas rodyklės signalas ir suteikta pirmumo teisė pėstiesiems pereiti važiuojamąją dalį.

Sankryžose, kur eismas ne toks intensyvus, šviesoforo rodyklė gali būti žalios spalvos baltoje lentelėje. Kai yra tokia rodyklė, visada vairuotojas gali sukti į dešinę, suteikdamas pirmumo teisę pėstiesiems.

Jeigu sankryžoje, reguliuojamoje šviesoforu, mūsų važiuojamosios kelio dalies pusėje yra keletas eismo juostų, iš kurių kairioji (arba dvi kairiosios) skiriama kairę sukantiems automobiliams, o dešinioji (arba dvi dešiniosios) — sukantiems į dešinę (vidurinės juostos skirtos važiuoti per sankryžą tiesiai), tai, be rodyklių, nupieštų važiuojamojoje dalyje ir nurodančių kiekvienos juostos paskirtį, gali būti įtaisomi atskiri šviesoforai kiekvienai eismo juostai arba juostoms su ta pačia eismo kryptimi. Tuo atveju prie kiekvieno šviesoforo atitinkamai juostai įtaisomas dar vienas rodyklės pavidalo signalas, rodantis kryptį, kuria vairuotojui reikia važiuoti per sankryžą.

Gali kilti klausimas, kodėl kiekvienai vienos krypties eismo juostai (arba kelioms juostoms) įtaisomi atskiri šviesoforai? Tai paaiškėja, turint galvoje tą aplinkybę, kad tokiose plačiose ir sudėtingose sankryžose automobiliai, priklausomai nuo pasirinktos krypties, gali važiuoti skirtingu laiku. Mat, eismo sklandumui užtikrinti kiekvieną eismo kryptį reikia atskirai sustabdyti arba leisti ja važiuoti, atsižvelgiant ypač tai, kad visose eismo juostose važiavimo periodai paprastai nesutampa.

Yra šviesoforų, kuriuose vietoj gerai žinomo apskrito žalio signalo užsidega žalia rodyklė. Šiuo atveju vairuotojas gali važiuoti tik nurodyta kryptimi, t. y. dešinėn, kairėn arba tiesiai.

Pramonės krovinių pervežimas automobiliais dažnai yra neatskiriama darbo proceso dalis.

Automobilių supirkimas Vilniuje.

Patiko? Pasidalink

„Vesniankos“ šeštoji figūra: Virtinių keitimasis

Šeštoji figūra Virtinių keitimasis (16 tkt.). 1-8 taktai

Visos merginos, abiem rankom laikydamos aukštai virš galvos pakeltus vainikėlius, pritupiamuoju žingsniu keičiasi vietomis, t. y. eina iš vieno scenos šono į kitą. Merginos, stovinčios kairėje scenos pusėje, žingsnį pradeda kaire koja, stovinčios dešinėje dešine. Eiti reikia neskubant, pamažu ir eilėse lygiuojant.

Scenos viduryje visos susitinka (ketvirto takto pradžioje), ir vienu metu susidaro viena virtinė. Eilei praėjus pro eilę, visos merginos (per 5-6 taktus) šešiais pritupiamaisiais žingsniais pamažu apsisuka vietoje pilną ratą (360°); einančios į kairįjį scenos kraštą (dešinėn) sukasi per dešinį petį, einančios į dešinįjį scenos kraštą sukasi per kairį petį. Po to per likusius du taktus virtinės tolsta viena nuo kitos. Taigi per šiuos aštuonis taktus virtinės pasikeičia vietomis, t. y. ateina į priešingas scenos puses.

9-16 taktai

Lygiai tokiu pat būdu, kaip per pirmuosius aštuonis taktus, pradėdamos kita koja, merginos grįžta tuo pačiu keliu atgal, apsisuka vietoje per kitą petį pilną ratą ir vėl ateina savo vietas.

Septintoji figūra Ratukai (8 tkt.). 1-4 taktai

Merginos pasisuka veidu eilė eilę, susikabina rankomis vainikėlių). Gilumoje esančios merginos užveda per vidurį likusias. Visos eina pakaitiniu žingsniu ir, sudariusios du ratukus, suka juos (dešinėje scenos pusėje esąs ratukas dešinėn, o kairėje — kairėn).

5-8 taktai

Merginos ratukus suka atgal ir pabaigoje vėl sueina į dvi eiles scenos kraštuose. Dabar eiles užveda merginos, stovėjusios scenos priekyje. Eilės sustoja 2-3 metrų atstumu viena nuo kitos. Rankomis pasilieka susikabinusios.

Aštuntoji figūra Varteliai (8 tkt.). 1-2 taktai

Kairėje scenos pusėje esančios merginos (kurios stovi dešiniuoju pečiu žiūrovus) pakelia sukabintas rankas aukštyn ir sudaro vartelius. Eina pakaitiniu žingsniu į priekį ir praleidžia priešais einančias merginas.

Merginos, stovėjusios dešinėje scenos pusėje (kairiuoju pečiu žiūrovus), eidamos tuo pačiu žingsniu, truputį pasilenkia, trumpam pasileidžia rankomis ir pralenda pro kitų merginų sudarytus vartelius. Kiekviena mergina pro priešais esančią praeina kairiuoju pečiu.

3-4 taktai

Merginos tuo pačiu žingsniu su sportiniais šokių bateliais atbulos grįžta atgal, tik dabar vartelius daro per 1-2 taktus lindusios merginos, o pralenda prieš tai dariusios vartelius. Pralenda pro tuos pačius tarpus

5-8 taktai

Varteliai lygiai taip pat pakartojami dar kartą.

Visos merginos šią figūrą užbaigia eilė prieš eilę. Kiekviena mergina susikabina su priešingos eilės dviem merginom, paduodama vieną ranką vienai merginai, kitą kita. nurodytas susikabinimas, tik vaizdas duodamas iš šono. Dešinėje pusėje stovinčios merginos vainikėlius laiko dešinėje rankoje, o stovinčios kairėje pusėje vainikėlius perima kairę ranką.

Devintoji figūra 1-2 taktai

Visos merginos pristatomuoju žingsniu eina priekį. Pirmuoju žingsniu sueina vieną eilę ir lengvo treptelėjimo metu, galvas pasukusios į kairę, žiūri viena į kitą. Antruoju pristatomuoju žingsniu eilės praeina viena pro kitą ir pasikeičia vietomis. Rankomis nepasileidžia.

3-4 taktai

Merginos lygiai tokiu pat būdu, kaip per 1-2 taktus, atbulos grįžta atgal ir vėl ateina savo vietas. Rankomis nepasileidžia.

5-8 taktai

Dar kartą pakartojami 1-4 taktų judesiai.

8 takte merginos pasileidžia rankomis, eilėse vidurinės merginos tris paprastuosius žingsnius atbulos paeina atgal ir visos, vėl susikabindamos rankomis (už vainikėlių) pečių aukštyje, sudaro bendrą ratą. Kairėje scenos pusėje stovinčios merginos vainikėlius perima į dešinę ranką.

Linelis ir Kalinino sritis – merginų liaudies klasikiniai šokiai

Patiko? Pasidalink