Teodolito techninė būklė turi atitikti šiuos reikalavimus

Tikrinamo teodolito techninė būklė turi atitikti šiuos reikalavimus.

1. Horizontaliojo skritulio gulsčiuko ašis turi būti statmena vertikaliajai teodolito sukimosi ašiai ir lygiagreti limbo plokštumai.

Tikrinama taip. Teodolitas nustatomas apytiksliai vertikaliai. Tikrinamasis gulsčiukas statomas lygiagrečiai dviem kelmelio kėlimo sraigtams ir jais burbulėlis įplukdomas į nulinį tašką. Gulsčiuko ašis bus horizontali. Jei reikalavimas netenkinamas, tai prietaiso vertikalioji ašis bus pasvirusi vertikalės atžvilgiu kampu. Sukant alidadę, teodolitas apsukamas 180°. Gulsčiuką apsukus 180°, jo ašis užims II padėtį ir bus pakrypusi horizonto atžvilgiu kampu. Trikampis lygiašonis, todėl kampas. Kampas yra trikampio išorinis kampas. Jeigu gulsčiuką pakreipus kampu, tai jis užims III padėtį, statmeną prietaiso vertikaliajai ašiai

Gulsčiuko padėtis taisoma, jei, teodolitą apsukus 180°, burbulėlis nukrypsta daugiau kaip per vieną padalą. Puse nuokrypos gulsčiukas grąžinamas jo reguliavimo sraigteliu, o kita nuokrypos pusė, baigiama taisyti kelmelio kėlimo sraigtais. Tikrinama ir taisoma tol, kol, apsukus teodolitą 180°, burbulėlis iš centro nukrypsta ne daugiau kaip per vieną padalą.

Nesureguliavus gulsčiuko, negalima pastatyti teodolito tiksliai vertikaliai.

2. Tinklelis turi būti nustatytas taip, kad vertikalusis siūlelis būtų statmenas horizontaliajai žiūrono sukimosi ašiai.

Žiūronu vizuojama ryškų vietovės tašką. Pamažu sukant žiūroną apie horizontaliąją ašį, stebima, ar šis taškas visą laiką slenka vertikaliuoju siūleliu (arba bisektoriaus viduriu). Jei pastebimas taško nuokrypis, didesnis kaip 1/3 bisektoriaus pločio, tai, atpalaidavus okuliarą laikančius sraigtelius, pasukamas žiūrono okuliaras.

3. Žiūrono vizavimo ašis turi būti statmena jo horizontaliajai sukimosi ašiai. Kai teodolitas netenkina šios sąlygos, yra vadinamoji kolimacinė paklaida.

Tikrinama taip. Tiksliai vertikaliai nustačius teodolitą, vizuojama aiškiai matomą vietovės tašką, esantį maždaug prietaiso aukštyje. Atskaičiuojama limbe. Paskui žiūronas verčiamas per zenitą ir, atpalaidavus alidadę, nejudinant limbo, vėl vizuojama į tą patį tašką. Atskaičiuojama. Teoriškai vadinamas dviguba kolimacine paklaida.

Tikrinant teodolitus, kurių limbuose atskaičiuojama iš vienos pusės (2T30, 2T5K ir kt.), gautam dydžiui turi įtakos alidadės necentriškumas. Kad to nebūtų, tikrinama antrą kartą atskaičiuojant simetriškai 180° priešingoje limbo pusėje. Tuo tikslu, atpalaidavus veržimo sraigtą, teodolitas pasukamas kelmelyje 180°. Teodolitai T30 ir 2T30 apsukami 180° kartu su kelmeliu, atpalaidavus kelmelio veržimo prie stovo sraigtą. Patikslinus teodolito vertikalumą, iš dviejų jo padėčių vėl vizuojama į tašką ir limbe atskaičiuojama. Apskaičiuojama kita dviguba kolimacinė paklaida.

Patiko? Pasidalink