Vandens suvartojimo normos pramonės bei žemės ūkio įmonėse

Vandens suvartojimo normos buitiniams-ūkiniams reikalams dirbantiesiems pramonės bei žemės ūkio įmonėse.

Jei pramonės įmonėje nėra ūkinio vandens kanalizacijos, tai lentelėje nurodytos ūkiniams-buitiniams reikalams normos sumažinamos iki 15 l per pamaina vienam dirbančiajam.

Reikalingas vandens kiekis dušams ir dušą tinkleliu skaičius nustatomi, vadovaujantis šiais nurodymais:

a) visi dušu besinaudojantieji vienos didžiausios pamainos dirbantieji turi nusiprausti po darbo per 45 minutes;

b) vieno dušo tinklelis turi praleisti 500 litrų vandens per 45 min.

Į vandens normas įeina vanduo, vartojamas tik buitiniams-ūkiniams reikalams. Vanduo, reikalingas gatvėms, žaliesiems plotams laistyti, pramonės įmonių technologiniams procesams ir įvairiems kitiems tikslams, į šias vandens suvartojimo normas neįeina.

Tų žmonių, kurie gyvena atskiruose gyvenamuosiuose namuose arba naudojasi visuomeniniais-komunaliniais bei kitos paskirties objektais, buitiniams¬ūkiniams ir įvairiems kitiems reikalams reikalingi vandens kiekiai gali būti priimti.

Gatvių, aikščių, įvažiavimų, žaliųjų plotų, dekoratyvinių augalų priežiūra, kur vanduo reikalingas laistymui. Priklausomai nuo dangos pobūdžio, grunto ir klimatinių sąlygą šiam tikslui 1 m2 vandens norma galima priimti nuo 1,5 iki 4 litrą per parą. Laistyti reikia atitinkamai nustatytu laiku 3-4 kartus per parą. Šiuolaikiniuose miestuose ir gyvenvietėse, kur 1 gyventojui skiriama net iki 12 m2 žaliojo plotą ir iki 15 m2 gatvių ploto, laistymui būtų reikalinga daug vandens. Tam tikslui naudojamo vandens kokybė gali būti žymiai prastesnė, negu buitiniams¬ūkiniams reikalams naudojamo vandens. Projektuojant vandentiekį, kiekvienu konkrečiu atveju reikia visa tai atsižvelgti ir, ekonomiškai pagrindus, nuspręsti, ar tikslinga laistymui skirti vandeni, kartais brangiai atsieinanti iš centralizuotos vandens sistemos, ar geriau numatyti kitą vandens transportavimo ir laistymo būdą.

Pramonės ir žemės ūkio įmonės, kuriose vanduo vartojamas kaip žaliava, gamybos technologiniams procesams; taip pat teritorijai, cechų patalpoms plauti ir pan. Daugelis pramonės įmonių (ypač juodosios ir spalvotosios metalurgijos, chemijos, tekstilės, popieriaus )įmonės, šiluminės elektrinės ir kt.) reikalauja labai daug ir gana skirtingos kokybės vandens, todėl dažnai esti neracionalu, neekonomiška ir net techniškai nejmanoma aprūpinti tokius vartotojus iš miesto ar gyvenvietės komunalinio vandentiekio sistemos, skirtos tiekti vandenį buitiniams-ūkiniams reikalams. Tokiems stambiems vandens vartotojams (ypač jų technologiniams tikslams) vandens tiekimas turėtų būti organizuotas iš atskiros pramoninio-gamybinio vandentiekio sistemos. Reikalingi vandens kiekiai šiems vartotojams paprastai nustatomi pagal sustambintus gamybos rodiklius. Tai yra atitinkama vandens suvartojimo norma, skirta produkcijos vienetui.

Kai kurias miestą ar gyvenviečių pramonės ar žemės ūkio įmones tikslinga aprūpinti vandeniu iš miesto ar gyvenvietės komunalinio vandentiekio sistemos. Suprantama, kad kiekvienu konkrečiu atveju reikia tiksliai išaiškinti bei nustatyti tikruosius šios kategorijos vandens vartotojus ir atsižvelgti j juos, projektuojant vandentiekio sistemos ir nuotekų valymo įrenginius.

Patiko? Pasidalink