„Vesniankos” šeštoji figūra: Virtinių keitimasis

Šeštoji figūra Virtinių keitimasis (16 tkt.). 1-8 taktai

Visos merginos, abiem rankom laikydamos aukštai virš galvos pakeltus vainikėlius, pritupiamuoju žingsniu keičiasi vietomis, t. y. eina iš vieno scenos šono į kitą. Merginos, stovinčios kairėje scenos pusėje, žingsnį pradeda kaire koja, stovinčios dešinėje dešine. Eiti reikia neskubant, pamažu ir eilėse lygiuojant.

Scenos viduryje visos susitinka (ketvirto takto pradžioje), ir vienu metu susidaro viena virtinė. Eilei praėjus pro eilę, visos merginos (per 5-6 taktus) šešiais pritupiamaisiais žingsniais pamažu apsisuka vietoje pilną ratą (360°); einančios į kairįjį scenos kraštą (dešinėn) sukasi per dešinį petį, einančios į dešinįjį scenos kraštą sukasi per kairį petį. Po to per likusius du taktus virtinės tolsta viena nuo kitos. Taigi per šiuos aštuonis taktus virtinės pasikeičia vietomis, t. y. ateina į priešingas scenos puses.

9-16 taktai

Lygiai tokiu pat būdu, kaip per pirmuosius aštuonis taktus, pradėdamos kita koja, merginos grįžta tuo pačiu keliu atgal, apsisuka vietoje per kitą petį pilną ratą ir vėl ateina savo vietas.

Septintoji figūra Ratukai (8 tkt.). 1-4 taktai

Merginos pasisuka veidu eilė eilę, susikabina rankomis vainikėlių). Gilumoje esančios merginos užveda per vidurį likusias. Visos eina pakaitiniu žingsniu ir, sudariusios du ratukus, suka juos (dešinėje scenos pusėje esąs ratukas dešinėn, o kairėje — kairėn).

5-8 taktai

Merginos ratukus suka atgal ir pabaigoje vėl sueina į dvi eiles scenos kraštuose. Dabar eiles užveda merginos, stovėjusios scenos priekyje. Eilės sustoja 2-3 metrų atstumu viena nuo kitos. Rankomis pasilieka susikabinusios.

Aštuntoji figūra Varteliai (8 tkt.). 1-2 taktai

Kairėje scenos pusėje esančios merginos (kurios stovi dešiniuoju pečiu žiūrovus) pakelia sukabintas rankas aukštyn ir sudaro vartelius. Eina pakaitiniu žingsniu į priekį ir praleidžia priešais einančias merginas.

Merginos, stovėjusios dešinėje scenos pusėje (kairiuoju pečiu žiūrovus), eidamos tuo pačiu žingsniu, truputį pasilenkia, trumpam pasileidžia rankomis ir pralenda pro kitų merginų sudarytus vartelius. Kiekviena mergina pro priešais esančią praeina kairiuoju pečiu.

3-4 taktai

Merginos tuo pačiu žingsniu su sportiniais šokių bateliais atbulos grįžta atgal, tik dabar vartelius daro per 1-2 taktus lindusios merginos, o pralenda prieš tai dariusios vartelius. Pralenda pro tuos pačius tarpus

5-8 taktai

Varteliai lygiai taip pat pakartojami dar kartą.

Visos merginos šią figūrą užbaigia eilė prieš eilę. Kiekviena mergina susikabina su priešingos eilės dviem merginom, paduodama vieną ranką vienai merginai, kitą kita. nurodytas susikabinimas, tik vaizdas duodamas iš šono. Dešinėje pusėje stovinčios merginos vainikėlius laiko dešinėje rankoje, o stovinčios kairėje pusėje vainikėlius perima kairę ranką.

Devintoji figūra 1-2 taktai

Visos merginos pristatomuoju žingsniu eina priekį. Pirmuoju žingsniu sueina vieną eilę ir lengvo treptelėjimo metu, galvas pasukusios į kairę, žiūri viena į kitą. Antruoju pristatomuoju žingsniu eilės praeina viena pro kitą ir pasikeičia vietomis. Rankomis nepasileidžia.

3-4 taktai

Merginos lygiai tokiu pat būdu, kaip per 1-2 taktus, atbulos grįžta atgal ir vėl ateina savo vietas. Rankomis nepasileidžia.

5-8 taktai

Dar kartą pakartojami 1-4 taktų judesiai.

8 takte merginos pasileidžia rankomis, eilėse vidurinės merginos tris paprastuosius žingsnius atbulos paeina atgal ir visos, vėl susikabindamos rankomis (už vainikėlių) pečių aukštyje, sudaro bendrą ratą. Kairėje scenos pusėje stovinčios merginos vainikėlius perima į dešinę ranką.

Linelis ir Kalinino sritis – merginų liaudies klasikiniai šokiai

Patiko? Pasidalink